home oni2005 oji2005 bynet forum
 
Login:
Parola:
  

Stiri

2005.03.05 - rezultatele si testele gimnaziu sunt online

2005.02.27 - toate subiectele si testele sunt publice: click aici

2005.02.14 - a fost aprobat regulamentul de desfasurare al olimpiadei judetene: click aici

2005.02.14 - Comisia OJI 2005

Home   Regulament   Statistici   Rezultate   Subiecte

Regulamentul Olimpiadei Judetene de Informatica

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ 2005
FAZA JUDEŢEANĂ
REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

Olimipada de Informatică 2005 – faza judeţeană – se va desfăşura în zilele de 26–27 februarie 2005 după cum urmează:
- 26 februarie – clasele 5, 6, 9, 10
- 27 februarie – clasele 7, 8, 11, 12

Inspectorul şcolar de specialitate informatică este responsabil pentru corectitudinea desfăşurării selecţiei judeţene şi a etapelor preliminare.


Mod de desfăşurare


Concursul va începe la ora 9.00 şi constǎ din rezolvarea a douǎ probleme de factură algoritmică pe durata a 3 ore.

Rezolvarea unei probleme constă în elaborarea unui program folosind unul dintre mediile de programare Borland Pascal 7.0, Borland C 3.1. Pentru elevii de gimnaziu, este permisă şi utilizarea mediului QBasic 4.5.

Elevii vor fi prezenţi la centrele şi în laboratorarele la care sunt planificaţi la ora 8.30.

Inspectorii şcolari de specialitate informatică vor prelua subiectele de concurs în dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, la ora 8.30 şi vor asigura multiplicarea subiectelor, astfel încât la ora 9.00 fiecare elev va primi o copie a subiectelor. Preluarea subiectelor se va realiza de la adresa http://olimpiada.info/oji2005/ (numit în continuare site-ul olimpiadei) conform instrucţiunilor specificate pe site.


Salvarea soluţiilor

Fiecare elev va avea asociat un ID (generat automat de catre site, la inscrierea elevilor), format din maximum 7 caractere.

La sfârşitul probei de concurs, comisia tehnică a olimpiadei va salva sursele elevilor, în prezenţa acestora. Pentru fiecare clasă se va crea un director separat (deci, vor exista 8 directoare: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). În directorul fiecărei clase vor exista două surse pentru fiecare concurent de la clasa respectivă.

Sursele vor fi denumite cu ID-ul concurentului urmat de 1 (pentru problema 1) sau 2 (pentru problema 2).
De exemplu, concurentul cu ID-ul 12345 va salva sursa problemei 1 cu numele 123451.c sau 123451.cpp sau 123451.pas sau 123451.bas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

În directorul fiecărei clase va exista un tabel cu evidenţa concurenţilor de la clasa respectivă.

Tabelul va fi un fişier EXCEL, conţinând următoarele informaţii:

ID Nume Prenume Şcoala Dimensiunea sursei 1 în bytes Dimensiunea sursei 2 în bytes
 

Directoarele cu sursele elevilor din clasele 9–12 vor fi predate comisiei judeţene a olimpiadei, care va realiza şi evaluarea.

Cu directoarele corespunzătoare claselor 5–8 se va crea o arhivă zip denumită cu numele judeţului. Această arhivă va fi trimisă la comisia naţională de informatică în ziua probei de concurs pentru evaluare, până la ora 14.00 pe site-ul olimpiadei, conform instructiunilor de acolo.


Evaluarea

Evaluarea pentru liceu

Soluţiile elevilor de liceu vor fi evaluate de către comisia judeţeană a olimpiadei. Evaluarea se va realiza automat, cu ajutorul programelor de evaluare oferite de comisia nationala prin site-ul olimpiadei. Acestea vor fi disponibile cel tarziu la ora 12.30 in ziua concursului pentru a putea fi preluate de inspectorii şcolari de specialitate informatică.

Este recomandabil ca evaluarea soluţiilor elevilor de liceu să se realizeze în prezenţa acestora (decizia este la latitudinea comisiei judeţene)

După evaluarea soluţiilor concurenţilor din clasele 9–12 comisia judeţeană va decide care este lotul ce va reprezenta judeţul la Olimpiada de Informatică faza naţională. Se va respecta cu stricteţe numărul de locuri alocat judeţului. Distribuţia locurilor pe clase va fi realizată de către comisia judeţeană, algoritmul/criteriile de distribuire fiind anunţate elevilor.

Componenţa lotului judeţean va fi comunicată în decurs de maxim o săptămână de la desfăşurare olimpiadei:

 • pe site-ul olimpiadei
 • la comisia de organizare a olimpiadei naţionale (inspector Camelia Negoiţă, e-mail: n_camelia@hotmail.com).

Contestaţii

Contestaţiile se vor depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la inspectorul şcolar de specialitate informatică. Inspectorul şcolar de specialitate informatică va numi o comisie de analizare a contestaţiilor şi va soluţiona aceste contestaţii în maximum 48 de ore.

Evaluare gimnaziu

Soluţiile elevilor de gimnaziu vor fi evaluate de comisia naţională a olimpiadei. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul olimpiadei cel târziu la data de 5 martie 2005, împreună cu soluţiile problemelor din concurs precum şi datele de test utilizate la evaluare, pentru ca fiecare concurent să îşi poată evalua sursele proprii.  

Contestaţii gimnaziu

În termen de maximum 24 de ore de la apariţia rezultatelor se pot trimite eventualele contestaţii la adresa indicată pe site. În contestaţie trebuie să fie specificat numele concurentului, judeţul, ID-ul, problema şi motivaţia.

Orice contestatie care nu include aceste informaţii nu va fi luată în considerare. Contestatiile valide vor fi analizate. În urma analizării contestaţiilor se poate reevalua numai concurentul respectiv sau se pot reevalua toţi concurenţii la problema respectivă.

Punctajele obţinute în urma contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul olimpiadei.


Observaţii

1. Este interzisa operarea de modificări în sursele elevilor pe parcursul evaluării.
2. Pentru evaluare se utilizează programe de evaluare automată. Prin urmare concurenţii sunt obligati sa:

 • nu folosească subprograme din CRT sau conio.h
 • nu solicite prin program introducerea altor date decât cele specificate în enunţul problemei. De exemplu, nu trebuie să încheie programul cu readln , readkey , getch() , etc (solicitând astfel comisiei tastarea unor caractere). Programul va aştepta inutil introducerea acestor date şi va depăşi timpul de execuţie specificat în enunţul problemei.
 • respecte cu stricteţe restricţiile specificate în enunţul problemei.
 • nu inverseze denumirea problemelor! Cu alte cuvinte, nu salvaţi soluţia de la problema 1, sub denumirea problemei 2 şi invers! Evaluatorul nu are de unde să ştie!

3. În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri sau flash-uri.
4. Concurenţii nu vor utiliza alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit!!!


Calificarea la etapa naţională

Pentru liceu

Comisia judeţeană a olimpiadei va decide, în urma evaluării, care este componenţa lotului care va reprezenta judeţul la etapa naţională a olimpiadei de informatică, în limita strictă a numărului de locuri alocate judeţului. De la fiecare clasă se vor alege elevii cu cele mai bune rezultate. Modul de repartiţie pe clase a locurilor alocate judeţului rămâne la latitudinea comisiei judeţene, astfel încât judeţul să obţină cele mai bune rezultate   la etapa naţională.

În cazul în care există concurenţi la aceeaşi clasă care au punctaje egale, comisia judeţeană poate organiza un baraj de departajare.

Pentru gimnaziu

Se vor califica la etapa naţională maximum 40 de concurenţi de la fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la etapa judeţeană.


Menţiune specială pentru gimnaziu

Etapa locală se va desfăşura în ianuarie (în fiecare judeţ) şi constă în selectarea elevilor care vor participa la etapa judeţeană. Fiecare judeţ poate înscrie la etapa judeţeană maximum 40 elevi/judeţ (80 elevi/Bucureşti).


Programa de concurs

Clasa a V-a
 • Elemente de bază ale limbajului de programare (Pascal, C, QBASIC)
 • Tipuri simple de date (întreg, logic, char)
 • Structurile liniară, alternativă şi repetitivă
 • Algoritmi care prelucreaza tipuri simple de date
 • Tablouri unidimensionale (vectori) – numai pentru faza nationala (etapa finala)
Clasa a VI-a
 • Şiruri de caractere
 • Tipuri reale
 • Tablouri bidimensionale
 • Algoritmi care folosesc tipuri simple şi tablouri
Clasa a VII-a
 • Tipul înregistrare (record – Pascal, struct C/C++)
 • Fişiere text
 • Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date
Clasa a VIII-a
 • Subprograme definite de utilizator
 • Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi)
 • Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate

Clasa a IX-a

 • Programa şcolară de la profilul matematică–informatică, intensiv informatică.

Clasele X-XII

 • Programa şcolară a clasei respective şi a claselor precedente.

 

Descarca regulamentul in format doc

Comisia OJI 2005


gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info