home oni2007 oji2007 bynet forum
 
Login:
Parola:
  

Stiri

2007.03.19 - au fost postate rezultatele finale la OJI 2007 gimnaziu.

2007.02.27 - a fost postat regulamentul privind desfasurarea Olimpiadei de Informatica

2007.02.26 - Adresa MEdC privind desfasurarea OJI 2007

2007.02.15 - Comisia Centrala de Organizare si evaluare Olimp. de Informatica 2007

2007.02.15 - Repartitia pe judete a locurilor la ONI 2007

Home   Regulament   Statistici   Participanti   Rezultate   Subiecte

Regulament privind Olimpiada Judeteana de Informatica 2007, realizat in baza Precizarilor MEdC nr. 25101/24.01.2007

 

Olimipada de Informatică 2007 – faza judeţeană – se va desfăşura pentru toate clasele pe data de 10 martie 2007.
Inspectorul şcolar de specialitate informatică este responsabil pentru corectitudinea desfăşurării selecţiei judeţene şi a etapelor preliminare.


Mod de desfăşurare


Concursul va începe la ora 9.00 şi constǎ din rezolvarea a douǎ probleme de factură algoritmică pe durata a 3 ore.

Rezolvarea unei probleme constă în elaborarea unui program folosind unul dintre mediile de programare Borland Pascal 7.0, Borland C 3.1. Pentru elevii de gimnaziu, este permisă şi utilizarea mediului QBasic 4.5.

Elevii vor fi prezenţi la centrele şi în laboratorarele la care sunt planificaţi la ora 8.30.

Inspectorii şcolari de specialitate informatică vor prelua subiectele de concurs în dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, la ora 8.30 şi vor asigura multiplicarea subiectelor, astfel încât la ora 9.00 fiecare elev va primi o copie a subiectelor. Preluarea subiectelor se va realiza de la adresa http://olimpiada.info/oji2007/ (numit în continuare site-ul olimpiadei) conform instrucţiunilor specificate pe site.


Salvarea soluţiilor

Fiecare elev va avea asociat un ID, format din maximum 7 caractere.

La sfârşitul probei de concurs, comisia tehnică a olimpiadei va salva sursele elevilor, în prezenţa acestora. Pentru fiecare clasă se va crea un director separat (deci, vor exista 8 directoare: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). În directorul fiecărei clase vor exista două surse pentru fiecare concurent de la clasa respectivă.

Sursele vor fi denumite cu ID-ul concurentului urmat de 1 (pentru problema 1) sau 2 (pentru problema 2).
De exemplu, concurentul cu ID-ul 12345 va salva sursa problemei 1 cu numele 123451.c sau 123451.cpp sau 123451.pas sau 123451.bas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

În directorul fiecărei clase va exista un tabel cu evidenţa concurenţilor de la clasa respectivă.

Tabelul va fi un fişier EXCEL, conţinând următoarele informaţii:

ID Nume Prenume Şcoala Dimensiunea sursei 1 în bytes Dimensiunea sursei 2 în bytes
 

Directoarele cu sursele elevilor din clasele 9–12 vor fi predate comisiei judeţene a olimpiadei, care va realiza şi evaluarea.

Cu directoarele corespunzătoare claselor 5–8 se va crea o arhivă zip denumită cu numele judeţului. Această arhivă va fi trimisă la comisia naţională de informatică în ziua probei de concurs pentru evaluare, până la ora 14.00 pe site-ul olimpiadei.


Evaluarea

A) Evaluarea pentru liceu

Soluţiile elevilor de liceu vor fi evaluate de către comisia judeţeană a olimpiadei. Evaluarea se va realiza automat, cu ajutorul programelor de evaluare. Dupa ora 12.30 inspectorii scolari de specialitate informatica vor prelua programele de evaluare de pe site-ul olimpiadei.

Este recomandabil ca evaluarea soluţiilor elevilor de liceu să se realizeze în prezenţa acestora. Decizia privind participarea elevilor la evaluare este la latitudinea comisiei judeţene.

Comisia judeteana afiseaza rezultatele evaluarii. Ierarhia, înainte de contestatii, se stabileste în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

Contestaţii

Contestaţiile se vor depune în termen de 6 ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul comisiei judetene. Inspectorul şcolar de specialitate informatică va numi o comisie de analizare a contestaţiilor şi va soluţiona aceste contestaţii în cel mult 24 ore de la încheierea termenului de depunere a contestatiilor.

Dupa rezolvarea contestatiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se afiseaza. Comisia judeţeană va decide care este lotul ce va reprezenta judeţul la Olimpiada de Informatică faza naţională. Se va respecta cu stricteţe numărul de locuri alocat judeţului. Distribuţia locurilor pe clase va fi realizată de către comisia judeţeană, algoritmul/criteriile de distribuire fiind comunicate elevilor.

Componenţa lotului judeţean va fi comunicată în decurs de maxim o săptămână de la desfăşurare olimpiadei:

B) Evaluarea pentru gimnaziu

Soluţiile elevilor de gimnaziu vor fi evaluate de comisia naţională a olimpiadei. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul olimpiadei cel târziu la data de 17 martie 2007, împreună cu soluţiile problemelor din concurs precum şi datele de test utilizate la evaluare, pentru ca fiecare concurent să îşi poată evalua sursele proprii.  

Contestaţii

În termen de maximum 24 de ore de la apariţia rezultatelor se pot trimite eventualele contestaţii la adresa indicată pe site. În contestaţie trebuie să fie specificat numele concurentului, judeţul, ID-ul, problema şi motivele contestatiei.

Orice contestatie care nu include aceste informaţii nu va fi luată în considerare. Contestatiile valide vor fi analizate.

Punctajele obţinute în urma contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul olimpiadei.


Observaţii

1. Sub nici un motiv nu se vor face modificări în sursele elevilor pe parcursul evaluării.

 • nu vor fi folosite subprograme din CRT sau conio.h
 • nu se va solicita introducerea altor date decât cele specificate în enunţul problemei. De exemplu, nu trebuie să încheie programul cu readln, readkey, getch(), etc (solicitând astfel comisiei tastarea unor caractere). Programul va aştepta inutil introducerea acestor date şi va depăşi timpul de execuţie specificat în enunţul problemei.
2. Pentru evaluare se utilizează programe de evaluare automată. Prin urmare concurenţii:

 • trebuie sa respecte cu stricteţe restricţiile specificate în enunţul problemei.
 • nu au voie sa inverseze denumirea problemelor!

3. În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri sau flash-uri.
4. Concurenţii nu vor utiliza alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit.


Calificarea la etapa naţională

Pentru liceu

Comisia judeţeană a olimpiadei va decide, în urma evaluării, care este componenţa lotului care va reprezenta judeţul la etapa naţională a olimpiadei de informatică, în limita strictă a numărului de locuri alocate judeţului. De la fiecare clasă se vor alege elevii cu cele mai bune rezultate. Modul de repartiţie pe clase a locurilor alocate judeţului rămâne la latitudinea comisiei judeţene, astfel încât judeţul să obţină cele mai bune rezultate la etapa naţională.

În cazul în care, pe ultimul loc, există concurenţi la aceeaşi clasă care au punctaje egale, comisia judeţeană poate organiza un baraj de departajare.

Pentru gimnaziu

Fiecare judet poate înscrie la etapa judeteana maximum 40 elevi/judet (80 elevi/Bucuresti).

Se vor califica la etapa naţională maximum 40 de concurenţi de la fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la etapa judeţeană.


Menţiune specială pentru gimnaziu

Etapa locală se va desfăşura în ianuarie (în fiecare judeţ) şi constă în selectarea elevilor care vor participa la etapa judeţeană. Fiecare judeţ poate înscrie la etapa judeţeană maximum 40 elevi/judeţ (80 elevi/Bucureşti).


Programa de concurs

Clasa a V-a
 • Elemente de bază ale limbajului de programare (Pascal, C, QBASIC)
 • Tipuri simple de date (întreg, logic, char)
 • Structurile liniară, alternativă şi repetitivă
 • Algoritmi care prelucreaza tipuri simple de date
 • Tablouri unidimensionale (vectori) – numai pentru faza nationala (etapa finala)
Clasa a VI-a
 • Fişiere text
 • Tipuri reale
 • Tablouri bidimensionale
 • Algoritmi care folosesc tipuri simple şi tablouri
Clasa a VII-a
 • Tipul înregistrare (record – Pascal, struct C/C++)
 • Şiruri de caractere
 • Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date
Clasa a VIII-a
 • Subprograme definite de utilizator
 • Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi)
 • Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate

Clasa a IX-a

 • Programa şcolară de la profilul matematică–informatică, intensiv informatică.

Clasele X-XII

 • Programa şcolară de la profilul matematică–informatică, intensiv informatică a clasei respective şi a claselor precedente.

 

Descarca precizarile privind olimpiadele si concursurile de INFORMATICA din Graficul Olimpiadelor si Concursurilor Nationale Scolare Anul scolar 2006-2007 in format doc

Comisia Centrala de Organizare si Evaluare Olimpiada de Informatica 2007


gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info